Boskerpolder

22 oktober 2018
Beroep tegen vergunning Wetnatuurbescherming naar Rechtbank Haarlem.

Teveel stikstof in de duinen.

© Copyright Het Zijper Landschap<

Projecten

  1. HZL zitbanken in drie waterbergingen.
  2. De vierde zitbank werd in 2015 geplaatst bij het Botgat.Natura2000
Voor de duinen is de Habitatrichtlijn van toepassing.


Het landschap beschermen